summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/lib/locale/pl_PL.php
blob: e83619031a83730b62745102d51bc3319b2948b7 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
<?php

$LANG['about.community'] = 'To jest wersja społecznościowa <b>Serwera Kolab</b>';
$LANG['about.kolab'] = 'Kolab';
$LANG['about.kolabsys'] = 'Kolab Systems';
$LANG['about.support'] = 'Profesjonalne wsparcie techniczne jest dostępne na stronie <a href="http://kolabsys.com">Kolab Systems</a>.';
$LANG['about.technology'] = 'Technologia';
$LANG['about.warranty'] = 'Na funkcjonowanie oprogramowanie nieudzielana jest <b>żadna gwarancja</b>. Wsparcie techniczne organizowane jest we własnym zakresie. Pomoc i niezbędne informacje można znaleźć na stronie <a href=http://kolab.org">Kolab</a> oraz <a href="http://wiki.kolab.org">wiki</a>';

$LANG['add'] = 'Add';

$LANG['attribute.add'] = 'Add attribute';
$LANG['attribute.static'] = 'Static value';
$LANG['attribute.name'] = 'Attribute';
$LANG['attribute.optional'] = 'Optional';
$LANG['attribute.maxcount'] = 'Max. count';
$LANG['attribute.readonly'] = 'Read-only';
$LANG['attribute.type'] = 'Field type';
$LANG['attribute.value'] = 'Value';
$LANG['attribute.value.auto'] = 'Generated';
$LANG['attribute.value.auto-readonly'] = 'Generated (read-only)';
$LANG['attribute.value.normal'] = 'Normal';
$LANG['attribute.value.static'] = 'Static';
$LANG['attribute.options'] = 'Options';
$LANG['attribute.key.invalid'] = 'Type key contains forbidden characters!';
$LANG['attribute.required.error'] = 'Required attributes missing in attributes list ($1)!';

$LANG['button.cancel'] = 'Cancel';
$LANG['button.delete'] = 'Usuń';
$LANG['button.save'] = 'Save';
$LANG['button.submit'] = 'Zatwierdź';

$LANG['creatorsname'] = 'Stworzony przez';
$LANG['days'] = 'dni';
$LANG['debug'] = 'Debug info';
$LANG['delete'] = 'Usuń';
$LANG['deleting'] = 'Usuwam dane...';

$LANG['domain.add'] = 'Dodaj Domenę';
$LANG['domain.add.success'] = 'Dodana domena';
$LANG['domain.associateddomain'] = 'Nazwy domen';
$LANG['domain.delete.success'] = 'Domain deleted successfully.';
$LANG['domain.edit'] = 'Edytuj domenę';
$LANG['domain.edit.success'] = 'Domena uaktualniona';
$LANG['domain.inetdomainbasedn'] = 'Niestandardowy Root DN';
$LANG['domain.list'] = 'Lista Domen';
$LANG['domain.norecords'] = 'No domain records found!';
$LANG['domain.o'] = 'Organizacja';
$LANG['domain.other'] = 'Inne';
$LANG['domain.system'] = 'System';
$LANG['domain.type_id'] = 'Domena Standardowa';

$LANG['edit'] = 'Edit';
$LANG['error'] = 'Błąd';

$LANG['form.required.empty'] = 'Niektóre z wymaganych pół są puste!';
$LANG['form.maxcount.exceeded'] = 'Osiągnięto maksymalną liczbę podanych argumentów!';

$LANG['group.add'] = 'Dodaj Grupę';
$LANG['group.add.success'] = 'Grupa utworzona pomyślnie.';
$LANG['group.cn'] = 'Nazwa typowa';
$LANG['group.delete.success'] = 'Grupa usunięta pomyślnie.';
$LANG['group.edit.success'] = 'Grupa zmieniona pomyślnie.';
$LANG['group.gidnumber'] = 'Numer grupy głównej';
$LANG['group.list'] = 'Lista grup';
$LANG['group.mail'] = 'Główny Adres Email';
$LANG['group.member'] = 'Członkowie';
$LANG['group.memberurl'] = 'Members URL';
$LANG['group.norecords'] = 'Nie znaleziono wpisów dla grupy!';
$LANG['group.other'] = 'Inne';
$LANG['group.system'] = 'System';
$LANG['group.type_id'] = 'Rodzaj grupy';
$LANG['group.uniquemember'] = 'Członkowie';

$LANG['info'] = 'Informacje';
$LANG['internalerror'] = 'Wewnętrzny błąd systemu!';

$LANG['ldap.one'] = 'one: all entries one level under the base DN';
$LANG['ldap.sub'] = 'sub: whole subtree starting with the base DN';
$LANG['ldap.base'] = 'base: base DN only';
$LANG['ldap.basedn'] = 'Base DN';
$LANG['ldap.host'] = 'LDAP Server';
$LANG['ldap.conditions'] = 'Conditions';
$LANG['ldap.scope'] = 'Scope';
$LANG['ldap.filter_any'] = 'is non-empty';
$LANG['ldap.filter_both'] = 'zawiera';
$LANG['ldap.filter_prefix'] = 'starts with';
$LANG['ldap.filter_suffix'] = 'ends with';
$LANG['ldap.filter_exact'] = 'is equal to';

$LANG['list.records'] = '$1 do $2 z $3';

$LANG['loading'] = 'Wczytuję...';
$LANG['logout'] = 'Logout';
$LANG['login.username'] = 'Nazwa użytkownika:';
$LANG['login.password'] = 'Hasło:';
$LANG['login.domain'] = 'Domena:';
$LANG['login.login'] = 'Zaloguj';
$LANG['loginerror'] = 'Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło!';
$LANG['MB'] = 'MB';

$LANG['menu.about'] = 'O nas';
$LANG['menu.domains'] = 'Domeny';
$LANG['menu.groups'] = 'Grupy';
$LANG['menu.resources'] = 'Zasoby';
$LANG['menu.roles'] = 'Role';
$LANG['menu.settings'] = 'Settings';
$LANG['menu.users'] = 'Użytkownicy';

$LANG['modifiersname'] = 'Zmodyfikowane przez';
$LANG['password.generate'] = 'Generuj hasło';
$LANG['reqtime'] = 'Czas żądania: $1 sek.';

$LANG['resource.add'] = 'Dodaj zasób';
$LANG['resource.add.success'] = 'Dodany zasób';
$LANG['resource.cn'] = 'Nazwa';
$LANG['resource.delete'] = 'Usuń zasób';
$LANG['resource.delete.success'] = 'Pomyślnie usunięto zasób';
$LANG['resource.edit'] = 'Edytuj zasób';
$LANG['resource.edit.success'] = 'Pomyślnie zmieniono zasób';
$LANG['resource.kolabtargetfolder'] = 'Folder docelowy';
$LANG['resource.list'] = 'Lista (kolekcja) zasobów';
$LANG['resource.mail'] = 'Adres pocztowy';
$LANG['resource.member'] = 'Członkowie kolekcji';
$LANG['resource.norecords'] = 'Nie znaleziono żadnych zasobów!';
$LANG['resource.other'] = 'Inne';
$LANG['resource.system'] = 'System';
$LANG['resource.type_id'] = 'Rodzaj zasobu';
$LANG['resource.uniquemember'] = 'Członkowie kolekcji';

$LANG['role.add'] = 'Dodaj rolę';
$LANG['role.add.success'] = 'Role created successfully.';
$LANG['role.cn'] = 'Role Name';
$LANG['role.delete.success'] = 'Role deleted successfully.';
$LANG['role.description'] = 'Role Description';
$LANG['role.edit.success'] = 'Role updated successfully';
$LANG['role.list'] = 'Lista ról';
$LANG['role.norecords'] = 'Nie znaleziono żadnej roli';
$LANG['role.system'] = 'Details';
$LANG['role.type_id'] = 'Role Type';

$LANG['saving'] = 'Zapisuję dane...';

$LANG['search'] = 'Znajdź';
$LANG['search.reset'] = 'Wyczyść';
$LANG['search.criteria'] = 'Kryteria wyszukiwania';
$LANG['search.field'] = 'Pole:';
$LANG['search.method'] = 'Metoda:';
$LANG['search.contains'] = 'zawiera';
$LANG['search.is'] = 'jest';
$LANG['search.key'] = 'key';
$LANG['search.prefix'] = 'zaczyna się od';
$LANG['search.name'] = 'nazwa';
$LANG['search.email'] = 'email';
$LANG['search.description'] = 'description';
$LANG['search.uid'] = 'UID';
$LANG['search.loading'] = 'Wyszukuję...';
$LANG['search.acchars'] = 'Przynajmniej $min znaków wymaganych jest dla funkcji autouzupełniania';

$LANG['servererror'] = 'Błąd serwera!';

$LANG['session.expired'] = 'Sesja wygasła. Proszę zalogować się ponownie';

$LANG['signup.headline'] = 'Sign Up for Hosted Kolab';
$LANG['signup.intro1'] = 'Having an account on a Kolab server is way better than just simple Email. It also provides you with full groupware functionality including synchronization for shared addressbooks, calendars, tasks, journal and more.';
$LANG['signup.intro2'] = 'You can sign up here now for an account.';
$LANG['signup.formtitle'] = 'Sign Up';
$LANG['signup.username'] = 'Username';
$LANG['signup.domain'] = 'Domain';
$LANG['signup.mailalternateaddress'] = 'Current Email Address';
$LANG['signup.futuremail'] = 'Future Email Address';
$LANG['signup.company'] = 'Company';
$LANG['signup.captcha'] = 'CAPTCHA';
$LANG['signup.userexists'] = 'User already exists!';
$LANG['signup.usercreated'] = '<h3>Your account has been successfully added!</h3>Congratulations, you now have your own Kolab account.';
$LANG['signup.wronguid'] = 'Invalid Username!';
$LANG['signup.wrongmailalternateaddress'] = 'Please provide a valid Email Address!';
$LANG['signup.footer'] = 'This is a service offered by <a href="http://kolabsys.com">Kolab Systems</a>.';

$LANG['type.add'] = 'Add Object Type';
$LANG['type.add.success'] = 'Object type created successfully.';
$LANG['type.attributes'] = 'Attributes';
$LANG['type.description'] = 'Description';
$LANG['type.delete.success'] = 'Object type deleted successfully.';
$LANG['type.domain'] = 'Domain';
$LANG['type.edit.success'] = 'Object type updated successfully.';
$LANG['type.group'] = 'Group';
$LANG['type.list'] = 'Object Types List';
$LANG['type.key'] = 'Key';
$LANG['type.name'] = 'Nazwa';
$LANG['type.norecords'] = 'No object type records found!';
$LANG['type.objectclass'] = 'Object class';
$LANG['type.object_type'] = 'Object type';
$LANG['type.properties'] = 'Properties';
$LANG['type.resource'] = 'Resource';
$LANG['type.role'] = 'Role';
$LANG['type.used_for'] = 'Hosted';
$LANG['type.user'] = 'User';

$LANG['user.add'] = 'Dodaj użytkownika';
$LANG['user.add.success'] = 'Użytkownik został pomyślnie dodany.';
$LANG['user.alias'] = 'Dodatkowe adresy email';
$LANG['user.astaccountallowedcodec'] = 'Dozwolone kodeki';
$LANG['user.astaccountcallerid'] = 'ID dzwoniącego';
$LANG['user.astaccountcontext'] = 'Kontekst konta';
$LANG['user.astaccountdefaultuser'] = 'Asterisk Account Default User';
$LANG['user.astaccountdeny'] = 'Konto zabronione';
$LANG['user.astaccounthost'] = 'Host Asteriska';
$LANG['user.astaccountmailbox'] = 'Mailbox';
$LANG['user.astaccountnat'] = 'Konto używa NAT';
$LANG['user.astaccountname'] = 'Nazwa konta Asterisk';
$LANG['user.astaccountqualify'] = 'Kwalifikacja konta';
$LANG['user.astaccountrealmedpassword'] = 'Domenowe hasło konta';
$LANG['user.astaccountregistrationexten'] = 'Extension';
$LANG['user.astaccountregistrationcontext'] = 'Registration Context';
$LANG['user.astaccountsecret'] = 'Hasło w czystym tekście';
$LANG['user.astaccounttype'] = 'Typ konta';
$LANG['user.astcontext'] = 'Kontekst Asteriska';
$LANG['user.asterisk'] = 'Asterisk SIP';
$LANG['user.astextension'] = 'Rozszerzenie Asteriska';
$LANG['user.astvoicemailpassword'] = 'Voicemail PIN Code';
$LANG['user.c'] = 'Kraj';
$LANG['user.city'] = 'Miasto';
$LANG['user.cn'] = 'Nazwa zwyczajowa';
$LANG['user.config'] = 'Konfiguracja';
$LANG['user.contact'] = 'Kontakt';
$LANG['user.contact_info'] = 'Informacje kontaktowe';
$LANG['user.country'] = 'Kraj';
$LANG['user.country.desc'] = 'Dwuliterowy kod (ISO 3166-1)';
$LANG['user.delete.success'] = 'Użytkownik usunięty pomyślnie';
$LANG['user.displayname'] = 'Nazwa wyświetlana';
$LANG['user.edit.success'] = 'Użytkownik zmieniony pomyślnie';
$LANG['user.fax'] = 'Numer Fax';
$LANG['user.fbinterval'] = 'Interwał wolny-zajęty';
$LANG['user.fbinterval.desc'] = 'Domyślnie pozostaw puste (60 dni)';
$LANG['user.gidnumber'] = 'Numer grupy głównej';
$LANG['user.givenname'] = 'Imię';
$LANG['user.homedirectory'] = 'Katalog domowy';
$LANG['user.homephone'] = 'Domowy numer telefonu';
$LANG['user.initials'] = 'Inicjały';
$LANG['user.invitation-policy'] = 'Polityka zapraszania';
$LANG['user.kolaballowsmtprecipient'] = 'Lista dostępu odbiorców';
$LANG['user.kolaballowsmtpsender'] = 'Lista dostępu nadawców';
$LANG['user.kolabdelegate'] = 'Wydelegowani';
$LANG['user.kolabhomeserver'] = 'Serwer email';
$LANG['user.kolabinvitationpolicy'] = 'Polityka zarządzania zaproszeniami';
$LANG['user.l'] = 'Miasto, województwo';
$LANG['user.list'] = 'Lista użytkowników';
$LANG['user.loginshell'] = 'Powłoka';
$LANG['user.mail'] = 'Główny adres email';
$LANG['user.mailalternateaddress'] = 'Dodatkowe adresy email';
$LANG['user.mailforwardingaddress'] = 'Forward Mail To';
$LANG['user.mailhost'] = 'Serwer email';
$LANG['user.mailquota'] = 'Quota';
$LANG['user.mailquota.desc'] = 'Pozostaw puste dla braku ograniczeń';
$LANG['user.mobile'] = 'Numer telefonu komórkowego';
$LANG['user.name'] = 'Nazwa';
$LANG['user.norecords'] = 'Nie znaleziono użytkowników';
$LANG['user.nsrole'] = 'Role';
$LANG['user.nsroledn'] = 'Role';
$LANG['user.other'] = 'Inne';
$LANG['user.o'] = 'Organizacja';
$LANG['user.org'] = 'Organizacja';
$LANG['user.orgunit'] = 'Jednostka organizacyjna';
$LANG['user.ou'] = 'Jednostka organizacyjna';
$LANG['user.pager'] = 'Numer pagera';
$LANG['user.password.mismatch'] = 'Hasła do siebie nie pasują!';
$LANG['user.personal'] = 'Osobiste';
$LANG['user.phone'] = 'Numer telefonu';
$LANG['user.postalcode'] = 'Kod pocztowy';
$LANG['user.postbox'] = 'Skrytka pocztowa';
$LANG['user.postcode'] = 'Kod pocztowy';
$LANG['user.preferredlanguage'] = 'Język ojczysty';
$LANG['user.room'] = 'Numer pokoju';
$LANG['user.sn'] = 'Nazwisko';
$LANG['user.street'] = 'Ulica';
$LANG['user.system'] = 'System';
$LANG['user.telephonenumber'] = 'Numer telefonu';
$LANG['user.title'] = 'Tytuł zawodowy';
$LANG['user.type_id'] = 'Typ konta';
$LANG['user.uid'] = 'Unikalna tożsamość (UID)';
$LANG['user.userpassword'] = 'Hasło';
$LANG['user.userpassword2'] = 'Potwierdź hasło';
$LANG['user.uidnumber'] = 'Numer ID użytkownika';

$LANG['welcome'] = 'Witamy w panelu konserwacyjnym Serwera Kolab Groupware';

$LANG['yes'] = 'yes';