summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/lib/locale/pl_PL.php
blob: a6b783a917b3fc12a55695f9095687c758abe2ae (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
<?php
$LANG['about.community'] = 'To jest wersja społecznościowa <b>Serwera Kolab</b>.';
$LANG['about.kolab'] = 'Kolab';
$LANG['about.kolabsys'] = 'Kolab Systems';
$LANG['about.support'] = 'Profesjonalne wsparcie techniczne jest dostępne ze strony <a href="http://kolabsys.com">Kolab Systems</a>.';
$LANG['about.technology'] = 'Technologia';
$LANG['about.warranty'] = 'Oprogramowanie to dostarczane jest bez <b>żadnych gwarancji</b> ani wsparcia. Pomoc i niezbędne informacje można znaleźć na <a href=http://kolab.org">stronie społeczności</a> oraz <a href="http://wiki.kolab.org">wiki</a>.';
$LANG['add'] = 'Dodaj';
$LANG['attribute.add'] = 'Dodaj atrybut';
$LANG['attribute.static'] = 'Wartość stała';
$LANG['attribute.name'] = 'Atrybut';
$LANG['attribute.optional'] = 'Opcjonalny';
$LANG['attribute.maxcount'] = 'Max. ilość';
$LANG['attribute.readonly'] = 'Tylko-do-odczytu';
$LANG['attribute.type'] = 'Typ pola';
$LANG['attribute.value'] = 'Wartość';
$LANG['attribute.value.auto'] = 'Generowana';
$LANG['attribute.value.auto-readonly'] = 'Generowana (tylko-do-odczytu)';
$LANG['attribute.value.normal'] = 'Zwykła';
$LANG['attribute.value.static'] = 'Stała';
$LANG['attribute.options'] = 'Opcje';
$LANG['attribute.key.invalid'] = 'Klucz typu zawiera niedozwolone znaki!';
$LANG['attribute.required.error'] = 'Pominięto wymagane atrybuty na liście atrybutów ($1)!';
$LANG['button.cancel'] = 'Anuluj';
$LANG['button.delete'] = 'Usuń';
$LANG['button.save'] = 'Zapisz';
$LANG['button.submit'] = 'Zatwierdź';
$LANG['creatorsname'] = 'Utworzony przez';
$LANG['days'] = 'dni';
$LANG['debug'] = 'Debug info';
$LANG['delete'] = 'Usuń';
$LANG['deleting'] = 'Usuwanie danych...';
$LANG['domain.add'] = 'Dodaj domenę';
$LANG['domain.add.success'] = 'Domena została dodana pomyślnie.';
$LANG['domain.associateddomain'] = 'Nazwy domen';
$LANG['domain.delete.success'] = 'Domena usunięta pomyślnie.';
$LANG['domain.edit'] = 'Edytuj domenę';
$LANG['domain.edit.success'] = 'Domena zostałą uaktualniona pomyślnie.';
$LANG['domain.inetdomainbasedn'] = 'Niestandardowy Root DN';
$LANG['domain.list'] = 'Lista domen';
$LANG['domain.norecords'] = 'Nie znaleziono żadnej domeny!';
$LANG['domain.o'] = 'Organizacja';
$LANG['domain.other'] = 'Inne';
$LANG['domain.system'] = 'System';
$LANG['domain.type_id'] = 'Domena standardowa';
$LANG['edit'] = 'Edytuj';
$LANG['error'] = 'Błąd';
$LANG['form.required.empty'] = 'Niektóre z wymaganych pól są puste!';
$LANG['form.maxcount.exceeded'] = 'Przekroczono maksymalną liczbę elementów!';
$LANG['group.add'] = 'Dodaj grupę';
$LANG['group.add.success'] = 'Grupa utworzona pomyślnie.';
$LANG['group.cn'] = 'Nazwa typowa';
$LANG['group.delete.success'] = 'Grupa usunięta pomyślnie.';
$LANG['group.edit.success'] = 'Grupa zostałą zmieniona pomyślnie.';
$LANG['group.gidnumber'] = 'Numer grupy głównej';
$LANG['group.list'] = 'Lista grup';
$LANG['group.mail'] = 'Główny adres e-mail';
$LANG['group.member'] = 'Członkowie';
$LANG['group.memberurl'] = 'URL członków';
$LANG['group.norecords'] = 'Nie znaleziono żadnej grupy!';
$LANG['group.other'] = 'Inne';
$LANG['group.system'] = 'System';
$LANG['group.type_id'] = 'Rodzaj grupy';
$LANG['group.uniquemember'] = 'Członkowie';
$LANG['info'] = 'Informacje';
$LANG['internalerror'] = 'Wewnętrzny błąd systemu!';
$LANG['ldap.one'] = '(one): wszystkie elementy jeden poziom od główej domeny (base DN)';
$LANG['ldap.sub'] = '(sub): całe drzewo począwszy od głównej domeny (base DN)';
$LANG['ldap.base'] = '(base): tylko główna domena (base DN)';
$LANG['ldap.basedn'] = 'Główna domena (base DN)';
$LANG['ldap.host'] = 'Serwer LDAP';
$LANG['ldap.conditions'] = 'Warunki';
$LANG['ldap.scope'] = 'Zakres';
$LANG['ldap.filter_any'] = 'nie jest pusta';
$LANG['ldap.filter_both'] = 'zawiera';
$LANG['ldap.filter_prefix'] = 'rozpoczyna się od';
$LANG['ldap.filter_suffix'] = 'kończy się na';
$LANG['ldap.filter_exact'] = 'jest równa z';
$LANG['list.records'] = '$1 do $2 z $3';
$LANG['loading'] = 'Ładowanie...';
$LANG['logout'] = 'Wyloguj';
$LANG['login.username'] = 'Nazwa użytkownika:';
$LANG['login.password'] = 'Hasło:';
$LANG['login.domain'] = 'Domena:';
$LANG['login.login'] = 'Zaloguj';
$LANG['loginerror'] = 'Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło!';
$LANG['MB'] = 'MB';
$LANG['menu.about'] = 'O programie';
$LANG['menu.domains'] = 'Domeny';
$LANG['menu.groups'] = 'Grupy';
$LANG['menu.resources'] = 'Zasoby';
$LANG['menu.roles'] = 'Role';
$LANG['menu.settings'] = 'Ustawienia';
$LANG['menu.users'] = 'Użytkownicy';
$LANG['modifiersname'] = 'Zmodyfikowane przez';
$LANG['password.generate'] = 'Generuj hasło';
$LANG['reqtime'] = 'Czas żądania: $1 sek.';
$LANG['resource.add'] = 'Dodaj zasób';
$LANG['resource.add.success'] = 'Zasób został dodany pomyślnie.';
$LANG['resource.cn'] = 'Nazwa';
$LANG['resource.delete'] = 'Usuń zasób';
$LANG['resource.delete.success'] = 'Zasób został usunięty pomyślnie.';
$LANG['resource.edit'] = 'Edytuj zasób';
$LANG['resource.edit.success'] = 'Pomyślnie zmieniono zasób.';
$LANG['resource.kolabtargetfolder'] = 'Folder docelowy';
$LANG['resource.list'] = 'Lista (kolekcja) zasobów';
$LANG['resource.mail'] = 'Adres pocztowy';
$LANG['resource.member'] = 'Członkowie kolekcji';
$LANG['resource.norecords'] = 'Nie znaleziono żadnych zasobów!';
$LANG['resource.other'] = 'Inne';
$LANG['resource.system'] = 'System';
$LANG['resource.type_id'] = 'Rodzaj zasobu';
$LANG['resource.uniquemember'] = 'Członkowie kolekcji';
$LANG['role.add'] = 'Dodaj rolę';
$LANG['role.add.success'] = 'Rola została utworzna pomyślnie.';
$LANG['role.cn'] = 'Nazwa roli';
$LANG['role.delete.success'] = 'Rola została usunięta pomyślnie.';
$LANG['role.description'] = 'Opis roli';
$LANG['role.list'] = 'Lista ról';
$LANG['role.norecords'] = 'Nie znaleziono żadnej roli!';
$LANG['role.system'] = 'Szczegóły';
$LANG['role.type_id'] = 'Typ roli';
$LANG['saving'] = 'Zapisywanie danych...';
$LANG['search'] = 'Znajdź';
$LANG['search.reset'] = 'Wyczyść';
$LANG['search.criteria'] = 'Kryteria wyszukiwania';
$LANG['search.field'] = 'Pole:';
$LANG['search.method'] = 'Metoda:';
$LANG['search.contains'] = 'zawiera';
$LANG['search.is'] = 'jest';
$LANG['search.key'] = 'klucz';
$LANG['search.prefix'] = 'zaczyna się od';
$LANG['search.name'] = 'nazwa';
$LANG['search.email'] = 'email';
$LANG['search.description'] = 'opis';
$LANG['search.uid'] = 'UID';
$LANG['search.loading'] = 'Wyszukiwanie...';
$LANG['search.acchars'] = 'Przynajmniej $min znaków wymaganych jest dla funkcji autouzupełniania';
$LANG['servererror'] = 'Błąd serwera!';
$LANG['session.expired'] = 'Sesja wygasła. Proszę zalogować się ponownie';
$LANG['signup.headline'] = 'Zapisz się do Hosted Kolab';
$LANG['signup.intro1'] = 'Konto na serwerze Kolab to coś więcej niż zwykły Email. Konto takie zawiera pełną funkcjonalność oprogramowania do pracy grupowej łącznie z synchronizacją współdzielonych książek adresowych, kalendarzy, zadań, dzienników i nie tylko.';
$LANG['signup.intro2'] = 'Tutaj możesz zapisać się na nowe konto.';
$LANG['signup.formtitle'] = 'Zarejestruj się';
$LANG['signup.username'] = 'Nazwa użytkownika';
$LANG['signup.domain'] = 'Domena';
$LANG['signup.mailalternateaddress'] = 'Bieżący adres email';
$LANG['signup.futuremail'] = 'Przyszły adres email';
$LANG['signup.company'] = 'Firma';
$LANG['signup.captcha'] = 'CAPTCHA';
$LANG['signup.userexists'] = 'Użytkownik już istnieje!';
$LANG['signup.usercreated'] = '<h3>Konto zostało utworzone pomyślnie!</h3>Gratulujemy, teraz posiadasz swoje własne kolnto Kolab.';
$LANG['signup.wronguid'] = 'Błędna nazwa użytkownika!';
$LANG['signup.wrongmailalternateaddress'] = 'Proszę wprowadzić poprawny adres email!';
$LANG['signup.footer'] = 'Usługa ta jest oferowana przez <a href="http://kolabsys.com">Kolab Systems</a>.';
$LANG['type.add'] = 'Dodaj typ obiektu';
$LANG['type.add.success'] = 'Typ obiektu został utworzony pomyślnie.';
$LANG['type.attributes'] = 'Atrybuty';
$LANG['type.description'] = 'Opis';
$LANG['type.delete.success'] = 'Typ obiektu został usunięty pomyślnie.';
$LANG['type.domain'] = 'Domena';
$LANG['type.edit.success'] = 'Typ obiektu został zaktualizowany pomyślnie.';
$LANG['type.group'] = 'Grupa';
$LANG['type.list'] = 'Lista typów obiektów';
$LANG['type.key'] = 'Klucz';
$LANG['type.name'] = 'Nazwa';
$LANG['type.norecords'] = 'Nie znaleziono żadnych typów obiektów!';
$LANG['type.objectclass'] = 'Klasa obiektu';
$LANG['type.object_type'] = 'Typ obiektu';
$LANG['type.properties'] = 'Właściwości';
$LANG['type.resource'] = 'Zasób';
$LANG['type.role'] = 'Rola';
$LANG['type.used_for'] = 'Hostowany';
$LANG['type.user'] = 'Użytkownik';
$LANG['user.add'] = 'Dodaj użytkownika';
$LANG['user.add.success'] = 'Użytkownik został pomyślnie dodany.';
$LANG['user.alias'] = 'Dodatkowe adresy email';
$LANG['user.astaccountallowedcodec'] = 'Dozwolone kodeki';
$LANG['user.astaccountcallerid'] = 'ID dzwoniącego';
$LANG['user.astaccountcontext'] = 'Kontekst konta';
$LANG['user.astaccountdefaultuser'] = 'Domyślny użytkownik konta Asterisk';
$LANG['user.astaccountdeny'] = 'Konto zabronione';
$LANG['user.astaccounthost'] = 'Host Asteriska';
$LANG['user.astaccountmailbox'] = 'Skrzynka pocztowa';
$LANG['user.astaccountnat'] = 'Konto używa NAT';
$LANG['user.astaccountname'] = 'Nazwa konta Asterisk';
$LANG['user.astaccountqualify'] = 'Kwalifikacja konta';
$LANG['user.astaccountrealmedpassword'] = 'Domenowe hasło konta';
$LANG['user.astaccountregistrationexten'] = 'Rozszerzenie';
$LANG['user.astaccountregistrationcontext'] = 'Kontekst rejestracji';
$LANG['user.astaccountsecret'] = 'Hasło w czystym tekście';
$LANG['user.astaccounttype'] = 'Typ konta';
$LANG['user.astcontext'] = 'Kontekst Asteriska';
$LANG['user.asterisk'] = 'Asterisk SIP';
$LANG['user.astextension'] = 'Rozszerzenie Asteriska';
$LANG['user.astvoicemailpassword'] = 'Kod PIN poczty głosowej';
$LANG['user.c'] = 'Kraj';
$LANG['user.city'] = 'Miasto';
$LANG['user.cn'] = 'Nazwa zwyczajowa';
$LANG['user.config'] = 'Konfiguracja';
$LANG['user.contact'] = 'Kontakt';
$LANG['user.contact_info'] = 'Informacje kontaktowe';
$LANG['user.country'] = 'Kraj';
$LANG['user.country.desc'] = 'Dwuliterowy kod (ISO 3166-1)';
$LANG['user.delete.success'] = 'Użytkownik usunięty pomyślnie';
$LANG['user.displayname'] = 'Nazwa wyświetlana';
$LANG['user.edit.success'] = 'Użytkownik został zmieniony pomyślnie.';
$LANG['user.fax'] = 'Numer faxu';
$LANG['user.fbinterval'] = 'Interwał wolny-zajęty';
$LANG['user.fbinterval.desc'] = 'Pozostaw puste dla wartości domyślnej (60 dni)';
$LANG['user.gidnumber'] = 'Numer grupy głównej';
$LANG['user.givenname'] = 'Imię';
$LANG['user.homedirectory'] = 'Katalog domowy';
$LANG['user.homephone'] = 'Domowy numer telefonu';
$LANG['user.initials'] = 'Inicjały';
$LANG['user.invitation-policy'] = 'Polityka zapraszania';
$LANG['user.kolaballowsmtprecipient'] = 'Lista dostępu odbiorców';
$LANG['user.kolaballowsmtpsender'] = 'Lista dostępu nadawców';
$LANG['user.kolabdelegate'] = 'Wydelegowani';
$LANG['user.kolabhomeserver'] = 'Serwer pocztowy';
$LANG['user.kolabinvitationpolicy'] = 'Polityka obsługi zaproszeń';
$LANG['user.l'] = 'Miasto, województwo';
$LANG['user.list'] = 'Lista użytkowników';
$LANG['user.loginshell'] = 'Powłoka';
$LANG['user.mail'] = 'Główny adres email';
$LANG['user.mailalternateaddress'] = 'Zewnętrzne adresy email';
$LANG['user.mailforwardingaddress'] = 'Przekaż pocztę do';
$LANG['user.mailhost'] = 'Serwer pocztowy';
$LANG['user.mailquota'] = 'Quota';
$LANG['user.mailquota.desc'] = 'Pozostaw puste dla braku limitu';
$LANG['user.mobile'] = 'Numer telefonu komórkowego';
$LANG['user.name'] = 'Nazwa';
$LANG['user.norecords'] = 'Nie znaleziono użytkowników';
$LANG['user.nsrole'] = 'Role';
$LANG['user.nsroledn'] = 'Role';
$LANG['user.other'] = 'Inne';
$LANG['user.o'] = 'Organizacja';
$LANG['user.org'] = 'Organizacja';
$LANG['user.orgunit'] = 'Jednostka organizacyjna';
$LANG['user.ou'] = 'Jednostka organizacyjna';
$LANG['user.pager'] = 'Numer pagera';
$LANG['user.password.mismatch'] = 'Hasła do siebie nie pasują!';
$LANG['user.personal'] = 'Osobiste';
$LANG['user.phone'] = 'Numer telefonu';
$LANG['user.postalcode'] = 'Kod pocztowy';
$LANG['user.postbox'] = 'Skrytka pocztowa';
$LANG['user.postcode'] = 'Kod pocztowy';
$LANG['user.preferredlanguage'] = 'Język ojczysty';
$LANG['user.room'] = 'Numer pokoju';
$LANG['user.sn'] = 'Nazwisko';
$LANG['user.street'] = 'Ulica';
$LANG['user.system'] = 'System';
$LANG['user.telephonenumber'] = 'Numer telefonu';
$LANG['user.title'] = 'Tytuł zawodowy';
$LANG['user.type_id'] = 'Typ konta';
$LANG['user.uid'] = 'Unikalna tożsamość (UID)';
$LANG['user.userpassword'] = 'Hasło';
$LANG['user.userpassword2'] = 'Potwierdź hasło';
$LANG['user.uidnumber'] = 'Numer ID użytkownika';
$LANG['welcome'] = 'Witamy w Panelu Zarządzania Serwerem Kolab Groupware';
$LANG['yes'] = 'tak';