summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/lib/locale/pl_PL.php
blob: 59426ac2b86f9c79c2ee9d5fa6bc333032aea7bf (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
<?php

$LANG['about.community'] = 'To jest wersja społecznościowa <b>Serwera Kolab</b>.';
$LANG['about.kolab'] = 'Kolab';
$LANG['about.kolabsys'] = 'Kolab Systems';
$LANG['about.support'] = 'Profesjonalne wsparcie techniczne jest dostępne ze strony <a href="http://kolabsys.com">Kolab Systems</a>.';
$LANG['about.technology'] = 'Technologia';
$LANG['about.warranty'] = 'Oprogramowanie to dostarczane jest bez <b>żadnych gwarancji</b> ani wsparcia. Pomoc i niezbędne informacje można znaleźć na <a href=http://kolab.org">stronie społeczności</a>.';

$LANG['aci.new'] = 'Nowy...';
$LANG['aci.edit'] = 'Edytuj...';
$LANG['aci.remove'] = 'Usuń';
$LANG['aci.users'] = 'Użytkownicy';
$LANG['aci.rights'] = 'Uprawnienia';
$LANG['aci.targets'] = 'Cele';
$LANG['aci.aciname'] = 'Nazwa ACI:';
$LANG['aci.hosts'] = 'Hosty';
$LANG['aci.times'] = 'Czas';
$LANG['aci.name'] = 'Nazwa';
$LANG['aci.userid'] = 'ID użytkownika';
$LANG['aci.email'] = 'E-mail';
$LANG['aci.read'] = 'Odczyt';
$LANG['aci.compare'] = 'Porównaj';
$LANG['aci.search'] = 'Znajdź';
$LANG['aci.write'] = 'Zapis';
$LANG['aci.selfwrite'] = 'Zapis dla siebie';
$LANG['aci.delete'] = 'Usuń';
$LANG['aci.add'] = 'Dodaj';
$LANG['aci.proxy'] = 'Proxy';
$LANG['aci.all'] = 'Wszystkie prawa';
$LANG['aci.allow'] = 'Pozwolenie';
$LANG['aci.deny'] = 'Odmowa';
$LANG['aci.typeusers'] = 'Użytkownicy';
$LANG['aci.typegroups'] = 'Grupy';
$LANG['aci.typeroles'] = 'Role';
$LANG['aci.typeadmins'] = 'Administratorzy';
$LANG['aci.typespecials'] = 'Uprawnienia specjalne';
$LANG['aci.ldap-self'] = 'Ja';
$LANG['aci.ldap-anyone'] = 'Wszyscy użytkownicy';
$LANG['aci.ldap-all'] = 'Uwierzytelnieni użytkownicy';
$LANG['aci.ldap-parent'] = 'Rodzic';
$LANG['aci.usersearch'] = 'Szukaj wg:';
$LANG['aci.usersearchresult'] = 'Wyniki wyszukiwania:';
$LANG['aci.userselected'] = 'Wybrani użytkownicy/grupy/role:';
$LANG['aci.useradd'] = 'Dodaj';
$LANG['aci.userremove'] = 'Usuń';
$LANG['aci.error.noname'] = 'Nazwa reguły ACI jest wymagana!';
$LANG['aci.error.exists'] = 'Reguła ACI o podanej nazwie już istnieje!';
$LANG['aci.error.nousers'] = 'Wymagany jest co najmniej jeden wpis użytkownika!';
$LANG['aci.rights.target'] = 'Cel:';
$LANG['aci.rights.filter'] = 'Filtr:';
$LANG['aci.rights.attrs'] = 'Atrybuty:';
$LANG['aci.checkall'] = 'Zaznacz wszystkie';
$LANG['aci.checknone'] = 'Odznacz wszystkie';
$LANG['aci.thisentry'] = 'Ten wpis';
$LANG['aci.selected'] = 'wszystkie zaznaczone';
$LANG['aci.other'] = 'wszystkie oprócz zaznaczonych';

$LANG['acl.all'] = 'wszystkie';
$LANG['acl.append'] = 'dodaj';
$LANG['acl.custom'] = 'własne...';
$LANG['acl.full'] = 'Pełne (bez kontroli dostępu)';
$LANG['acl.post'] = 'wysyłanie';
$LANG['acl.read'] = 'odczyt';
$LANG['acl.read-only'] = 'Tylko-Odczyt';
$LANG['acl.read-write'] = 'Odczyt/Zapis';
$LANG['acl.semi-full'] = 'Write new items';
$LANG['acl.write'] = 'zapis';
$LANG['acl.l'] = 'Podgląd';
$LANG['acl.r'] = 'Odczyt wiadomości';
$LANG['acl.s'] = 'Status przeczytania';
$LANG['acl.w'] = 'Zapis flag';
$LANG['acl.i'] = 'Tworzenie (kopiowanie do)';
$LANG['acl.p'] = 'Wysyłka';
$LANG['acl.c'] = 'Tworzenie pod-folderów';
$LANG['acl.k'] = 'Tworzenie pod-folderów';
$LANG['acl.d'] = 'Usuwanie wiadomości';
$LANG['acl.t'] = 'Usuwanie wiadomości';
$LANG['acl.e'] = 'Porządkowanie';
$LANG['acl.x'] = 'Usuń folder';
$LANG['acl.a'] = 'Administracja';
$LANG['acl.n'] = 'Adnotacje wiadomości';
$LANG['acl.identifier'] = 'Identyfikator';
$LANG['acl.rights'] = 'Prawa dostępu';
$LANG['acl.expire'] = 'Wygasa';
$LANG['acl.user'] = 'Użytkownik...';
$LANG['acl.anyone'] = 'Wszyscy użytkownicy (anyone)';
$LANG['acl.anonymous'] = 'Goście (anonymous)';
$LANG['acl.error.invaliddate'] = 'Błędny format daty!';
$LANG['acl.error.norights'] = 'Nie zdefiniowano praw dostępu!';
$LANG['acl.error.subjectexists'] = 'Prawa dostępu dla wybranego identyfikatora już istnieją!';
$LANG['acl.error.nouser'] = 'Nie podano identyfikatora użytkownika!';

$LANG['add'] = 'Dodaj';

$LANG['api.notypeid'] = 'Nie podano identyfikatora typu obiektu!';
$LANG['api.invalidtypeid'] = 'Błędny identyfikator typu obiektu!';

$LANG['attribute.add'] = 'Dodaj atrybut';
$LANG['attribute.default'] = 'Wartość domyślna';
$LANG['attribute.static'] = 'Wartość stała';
$LANG['attribute.name'] = 'Atrybut';
$LANG['attribute.optional'] = 'Opcjonalny';
$LANG['attribute.maxcount'] = 'Max. ilość';
$LANG['attribute.readonly'] = 'Tylko-do-odczytu';
$LANG['attribute.type'] = 'Typ pola';
$LANG['attribute.value'] = 'Wartość';
$LANG['attribute.value.auto'] = 'Generowana';
$LANG['attribute.value.auto-readonly'] = 'Generowana (tylko-do-odczytu)';
$LANG['attribute.value.normal'] = 'Zwykła';
$LANG['attribute.value.static'] = 'Stała';
$LANG['attribute.options'] = 'Opcje';
$LANG['attribute.key.invalid'] = 'Klucz typu zawiera niedozwolone znaki!';
$LANG['attribute.required.error'] = 'Pominięto wymagane atrybuty na liście atrybutów ($1)!';
$LANG['attribute.validate'] = 'Spr. poprawności';
$LANG['attribute.validate.default'] = 'domyślne';
$LANG['attribute.validate.none'] = 'brak';
$LANG['attribute.validate.basic'] = 'podstawowe';
$LANG['attribute.validate.extended'] = 'rozszerzone';

$LANG['button.cancel'] = 'Anuluj';
$LANG['button.delete'] = 'Usuń';
$LANG['button.ok'] = 'OK';
$LANG['button.save'] = 'Zapisz';
$LANG['button.submit'] = 'Zatwierdź';

$LANG['creatorsname'] = 'Utworzony przez';
$LANG['days'] = 'dni';
$LANG['debug'] = 'Debug info';
$LANG['delete'] = 'Usuń';
$LANG['deleting'] = 'Usuwanie danych...';

$LANG['domain.add'] = 'Dodaj domenę';
$LANG['domain.add.success'] = 'Domena została dodana pomyślnie.';
$LANG['domain.associateddomain'] = 'Nazwy domen';
$LANG['domain.delete.confirm'] = 'Czy na pewno chcesz usunąć tą domenę?';
$LANG['domain.delete.force'] = "Do tej domeny są przpisani użytkownicy.\nCzy na pewno chcesz usunąć tą domenę i wszystkie przypisane obiekty?";
$LANG['domain.delete.success'] = 'Domena usunięta pomyślnie.';
$LANG['domain.edit'] = 'Edytuj domenę';
$LANG['domain.edit.success'] = 'Domena zostałą uaktualniona pomyślnie.';
$LANG['domain.inetdomainbasedn'] = 'Własny Root DN';
$LANG['domain.inetdomainstatus'] = 'Status';
$LANG['domain.list'] = 'Lista domen';
$LANG['domain.norecords'] = 'Nie znaleziono żadnej domeny!';
$LANG['domain.o'] = 'Organizacja';
$LANG['domain.other'] = 'Inne';
$LANG['domain.system'] = 'System';
$LANG['domain.type_id'] = 'Domena standardowa';

$LANG['edit'] = 'Edytuj';
$LANG['error'] = 'Błąd';

$LANG['error.401'] = 'Nieupoważniony.';
$LANG['error.403'] = 'Brak dostępu.';
$LANG['error.404'] = 'Nie znaleziono obiektu.';
$LANG['error.408'] = 'Upłynął limit czasu żądania.';
$LANG['error.450'] = 'Domena nie jest pusta.';
$LANG['error.500'] = 'Wewnętrzny błąd serwera.';
$LANG['error.503'] = 'Usługa niedostępna. Spróbuj póżniej.';

$LANG['form.required.empty'] = 'Niektóre z wymaganych pól są puste!';
$LANG['form.maxcount.exceeded'] = 'Przekroczono maksymalną liczbę elementów!';

$LANG['group.add'] = 'Dodaj grupę';
$LANG['group.add.success'] = 'Grupa utworzona pomyślnie.';
$LANG['group.cn'] = 'Nazwa typowa';
$LANG['group.delete.confirm'] = 'Czy na pewno chcesz usunąć tą grupę?';
$LANG['group.delete.success'] = 'Grupa usunięta pomyślnie.';
$LANG['group.edit.success'] = 'Grupa zostałą zmieniona pomyślnie.';
$LANG['group.gidnumber'] = 'Numer grupy głównej';
$LANG['group.kolaballowsmtprecipient'] = 'Lista dostępu odbiorców';
$LANG['group.kolaballowsmtpsender'] = 'Lista dostępu nadawców';
$LANG['group.list'] = 'Lista grup';
$LANG['group.mail'] = 'Główny adres e-mail';
$LANG['group.member'] = 'Członkowie';
$LANG['group.memberurl'] = 'URL członków';
$LANG['group.norecords'] = 'Nie znaleziono żadnej grupy!';
$LANG['group.other'] = 'Inne';
$LANG['group.ou'] = 'Jednostka organizacyjna';
$LANG['group.system'] = 'System';
$LANG['group.type_id'] = 'Rodzaj grupy';
$LANG['group.uniquemember'] = 'Członkowie';

$LANG['info'] = 'Informacje';
$LANG['internalerror'] = 'Wewnętrzny błąd systemu!';

$LANG['ldap.one'] = '(one): wszystkie elementy jeden poziom od główej domeny (base DN)';
$LANG['ldap.sub'] = '(sub): całe drzewo począwszy od głównej domeny (base DN)';
$LANG['ldap.base'] = '(base): tylko główna domena (base DN)';
$LANG['ldap.basedn'] = 'Główna domena (base DN)';
$LANG['ldap.host'] = 'Serwer LDAP';
$LANG['ldap.conditions'] = 'Warunki';
$LANG['ldap.scope'] = 'Zakres';
$LANG['ldap.filter_any'] = 'nie jest pusta';
$LANG['ldap.filter_both'] = 'zawiera';
$LANG['ldap.filter_prefix'] = 'rozpoczyna się od';
$LANG['ldap.filter_suffix'] = 'kończy się na';
$LANG['ldap.filter_exact'] = 'jest równa z';

$LANG['list.records'] = '$1 do $2 z $3';

$LANG['loading'] = 'Ładowanie...';
$LANG['logout'] = 'Wyloguj';
$LANG['login.username'] = 'Nazwa użytkownika';
$LANG['login.password'] = 'Hasło';
$LANG['login.login'] = 'Zaloguj';
$LANG['loginerror'] = 'Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło!';
$LANG['MB'] = 'MB';

$LANG['menu.about'] = 'O programie';
$LANG['menu.domains'] = 'Domeny';
$LANG['menu.groups'] = 'Grupy';
$LANG['menu.ous'] = 'Jednostki';
$LANG['menu.resources'] = 'Zasoby';
$LANG['menu.roles'] = 'Role';
$LANG['menu.settings'] = 'Ustawienia';
$LANG['menu.sharedfolders'] = 'Foldery dzielone';
$LANG['menu.users'] = 'Użytkownicy';

$LANG['modifiersname'] = 'Zmodyfikowane przez';
$LANG['password.generate'] = 'Generuj hasło';
$LANG['reqtime'] = 'Czas żądania: $1 sek.';

$LANG['ou.aci'] = 'Prawa dostępu';
$LANG['ou.add'] = 'Dodaj jednostkę';
$LANG['ou.add.success'] = 'Jednostka została utworzona pomyślnie.';
$LANG['ou.ou'] = 'Nazwa';
$LANG['ou.delete.confirm'] = 'Czy na pewno chcesz usunąć tą jednostkę organizacyjną?';
$LANG['ou.delete.success'] = 'Jednostka została usunięta pomyślnie.';
$LANG['ou.description'] = 'Opis';
$LANG['ou.edit.success'] = 'Jednostka została zaktualizowana pomyślnie.';
$LANG['ou.list'] = 'Lista jednostek organizacyjnych';
$LANG['ou.norecords'] = 'Nie znaleziono żadnych jednostek organizacyjnych!';
$LANG['ou.system'] = 'Szczegóły';
$LANG['ou.type_id'] = 'Typ';
$LANG['ou.base_dn'] = 'Jednostka nadrzędna';

$LANG['resource.acl'] = 'Prawa dostępu';
$LANG['resource.add'] = 'Dodaj zasób';
$LANG['resource.add.success'] = 'Zasób został dodany pomyślnie.';
$LANG['resource.cn'] = 'Nazwa';
$LANG['resource.delete'] = 'Usuń zasób';
$LANG['resource.delete.confirm'] = 'Czy na pewno chcesz usunąć ten zasób?';
$LANG['resource.delete.success'] = 'Zasób został usunięty pomyślnie.';
$LANG['resource.edit'] = 'Edytuj zasób';
$LANG['resource.edit.success'] = 'Pomyślnie zmieniono zasób.';
$LANG['resource.kolabtargetfolder'] = 'Folder docelowy';
$LANG['resource.kolabinvitationpolicy'] = 'Polityka zaproszeń';
$LANG['resource.list'] = 'Lista (kolekcja) zasobów';
$LANG['resource.mail'] = 'Adres pocztowy';
$LANG['resource.member'] = 'Członkowie kolekcji';
$LANG['resource.norecords'] = 'Nie znaleziono żadnych zasobów!';
$LANG['resource.other'] = 'Inne';
$LANG['resource.ou'] = 'Jednostka organizacyjna';
$LANG['resource.system'] = 'System';
$LANG['resource.type_id'] = 'Rodzaj zasobu';
$LANG['resource.uniquemember'] = 'Członkowie kolekcji';
$LANG['resource.description'] = 'Opis';
$LANG['resource.owner'] = 'Właściciel';

$LANG['role.add'] = 'Dodaj rolę';
$LANG['role.add.success'] = 'Rola została utworzna pomyślnie.';
$LANG['role.cn'] = 'Nazwa roli';
$LANG['role.delete.confirm'] = 'Czy na pewno chcesz usunąć tę rolę?';
$LANG['role.delete.success'] = 'Rola została usunięta pomyślnie.';
$LANG['role.description'] = 'Opis roli';
$LANG['role.edit.success'] = 'Rola została zaktualizowana.';
$LANG['role.list'] = 'Lista ról';
$LANG['role.norecords'] = 'Nie znaleziono żadnej roli!';
$LANG['role.system'] = 'Szczegóły';
$LANG['role.type_id'] = 'Typ roli';

$LANG['saving'] = 'Zapisywanie danych...';

$LANG['search'] = 'Wyszukaj...';
$LANG['search.reset'] = 'Wyczyść';
$LANG['search.criteria'] = 'Kryteria wyszukiwania';
$LANG['search.field'] = 'Pole:';
$LANG['search.method'] = 'Metoda:';
$LANG['search.contains'] = 'zawiera';
$LANG['search.is'] = 'jest';
$LANG['search.key'] = 'klucz';
$LANG['search.prefix'] = 'zaczyna się od';
$LANG['search.name'] = 'nazwa';
$LANG['search.email'] = 'email';
$LANG['search.description'] = 'opis';
$LANG['search.uid'] = 'UID';
$LANG['search.loading'] = 'Wyszukiwanie...';
$LANG['search.acchars'] = 'Przynajmniej $min znaków wymaganych jest dla funkcji autouzupełniania';

$LANG['servererror'] = 'Błąd serwera!';

$LANG['session.expired'] = 'Sesja wygasła. Proszę zalogować się ponownie';

$LANG['sharedfolder.acl'] = 'Prawa dostępu IMAP';
$LANG['sharedfolder.add'] = 'Dodaj folder';
$LANG['sharedfolder.add.success'] = 'Folder został utworzony.';
$LANG['sharedfolder.alias'] = 'Dodatkowe adresy email';
$LANG['sharedfolder.cn'] = 'Nazwa folderu';
$LANG['sharedfolder.delete.confirm'] = 'Czy na pewno chcesz usunąć ten folder?';
$LANG['sharedfolder.delete.success'] = 'Folder został usunięty.';
$LANG['sharedfolder.edit'] = 'Edytuj folder';
$LANG['sharedfolder.edit.success'] = 'Folder został zaktualizowany.';
$LANG['sharedfolder.kolaballowsmtprecipient'] = 'Lista dostępu odbiorców';
$LANG['sharedfolder.kolaballowsmtpsender'] = 'Lista dostępu nadawców';
$LANG['sharedfolder.kolabdelegate'] = 'Delegaci';
$LANG['sharedfolder.kolabtargetfolder'] = 'Docelowy folder IMAP';
$LANG['sharedfolder.list'] = 'Lista folderów dzielonych';
$LANG['sharedfolder.norecords'] = 'Nie znaleziono żadnych folderów dzielonych!';
$LANG['sharedfolder.mail'] = 'Adres e-mail';
$LANG['sharedfolder.other'] = 'Inne';
$LANG['sharedfolder.system'] = 'System';
$LANG['sharedfolder.type_id'] = 'Typ folderu';

$LANG['signup.headline'] = 'Zapisz się do Hosted Kolab';
$LANG['signup.intro1'] = 'Konto na serwerze Kolab to coś więcej niż zwykły Email. Konto takie zawiera pełną funkcjonalność oprogramowania do pracy grupowej łącznie z synchronizacją współdzielonych książek adresowych, kalendarzy, zadań, dzienników i nie tylko.';
$LANG['signup.intro2'] = 'Tutaj możesz zapisać się na nowe konto.';
$LANG['signup.formtitle'] = 'Zarejestruj się';
$LANG['signup.username'] = 'Nazwa użytkownika';
$LANG['signup.domain'] = 'Domena';
$LANG['signup.mailalternateaddress'] = 'Bieżący adres email';
$LANG['signup.futuremail'] = 'Przyszły adres email';
$LANG['signup.company'] = 'Firma';
$LANG['signup.captcha'] = 'CAPTCHA';
$LANG['signup.userexists'] = 'Użytkownik już istnieje!';
$LANG['signup.usercreated'] = '<h3>Konto zostało utworzone pomyślnie!</h3>Gratulujemy, teraz posiadasz swoje własne kolnto Kolab.';
$LANG['signup.wronguid'] = 'Błędna nazwa użytkownika!';
$LANG['signup.wrongmailalternateaddress'] = 'Proszę wprowadzić poprawny adres email!';
$LANG['signup.footer'] = 'Usługa ta jest oferowana przez <a href="http://kolabsys.com">Kolab Systems</a>.';

$LANG['type.add'] = 'Dodaj typ obiektu';
$LANG['type.add.success'] = 'Typ obiektu został utworzony pomyślnie.';
$LANG['type.attributes'] = 'Atrybuty';
$LANG['type.description'] = 'Opis';
$LANG['type.delete.confirm'] = 'Czy na pewno chcesz usunąć ten typ obiektu?';
$LANG['type.delete.success'] = 'Typ obiektu został usunięty pomyślnie.';
$LANG['type.domain'] = 'Domena';
$LANG['type.edit.success'] = 'Typ obiektu został zaktualizowany pomyślnie.';
$LANG['type.group'] = 'Grupa';
$LANG['type.list'] = 'Lista typów obiektów';
$LANG['type.key'] = 'Klucz';
$LANG['type.name'] = 'Nazwa';
$LANG['type.norecords'] = 'Nie znaleziono żadnych typów obiektów!';
$LANG['type.objectclass'] = 'Klasa obiektu';
$LANG['type.object_type'] = 'Typ obiektu';
$LANG['type.ou'] = 'Jednostka organizacyjna';
$LANG['type.properties'] = 'Właściwości';
$LANG['type.resource'] = 'Zasób';
$LANG['type.role'] = 'Rola';
$LANG['type.sharedfolder'] = 'Folder dzielony';
$LANG['type.used_for'] = 'Hostowany';
$LANG['type.user'] = 'Użytkownik';

$LANG['user.add'] = 'Dodaj użytkownika';
$LANG['user.add.success'] = 'Użytkownik został pomyślnie dodany.';
$LANG['user.alias'] = 'Dodatkowe adresy email';
$LANG['user.astaccountallowedcodec'] = 'Dozwolone kodeki';
$LANG['user.astaccountcallerid'] = 'ID dzwoniącego';
$LANG['user.astaccountcontext'] = 'Kontekst konta';
$LANG['user.astaccountdefaultuser'] = 'Domyślny użytkownik konta Asterisk';
$LANG['user.astaccountdeny'] = 'Konto zabronione';
$LANG['user.astaccounthost'] = 'Host Asteriska';
$LANG['user.astaccountmailbox'] = 'Skrzynka pocztowa';
$LANG['user.astaccountnat'] = 'Konto używa NAT';
$LANG['user.astaccountname'] = 'Nazwa konta Asterisk';
$LANG['user.astaccountqualify'] = 'Kwalifikacja konta';
$LANG['user.astaccountrealmedpassword'] = 'Domenowe hasło konta';
$LANG['user.astaccountregistrationexten'] = 'Rozszerzenie';
$LANG['user.astaccountregistrationcontext'] = 'Kontekst rejestracji';
$LANG['user.astaccountsecret'] = 'Hasło w czystym tekście';
$LANG['user.astaccounttype'] = 'Typ konta';
$LANG['user.astcontext'] = 'Kontekst Asteriska';
$LANG['user.asterisk'] = 'Asterisk SIP';
$LANG['user.astextension'] = 'Rozszerzenie Asteriska';
$LANG['user.astvoicemailpassword'] = 'Kod PIN poczty głosowej';
$LANG['user.c'] = 'Kraj';
$LANG['user.city'] = 'Miasto';
$LANG['user.cn'] = 'Nazwa zwyczajowa';
$LANG['user.config'] = 'Konfiguracja';
$LANG['user.contact'] = 'Kontakt';
$LANG['user.contact_info'] = 'Informacje kontaktowe';
$LANG['user.country'] = 'Kraj';
$LANG['user.country.desc'] = 'Dwuliterowy kod (ISO 3166-1)';
$LANG['user.delete.confirm'] = 'Czy na pewno chcesz usunąć tego użytkownika?';
$LANG['user.delete.success'] = 'Użytkownik usunięty pomyślnie';
$LANG['user.displayname'] = 'Nazwa wyświetlana';
$LANG['user.edit.success'] = 'Użytkownik został zmieniony pomyślnie.';
$LANG['user.fax'] = 'Numer faxu';
$LANG['user.fbinterval'] = 'Interwał wolny-zajęty';
$LANG['user.fbinterval.desc'] = 'Pozostaw puste dla wartości domyślnej (60 dni)';
$LANG['user.gidnumber'] = 'Numer grupy głównej';
$LANG['user.givenname'] = 'Imię';
$LANG['user.homedirectory'] = 'Katalog domowy';
$LANG['user.homephone'] = 'Domowy numer telefonu';
$LANG['user.initials'] = 'Inicjały';
$LANG['user.invitation-policy'] = 'Polityka zapraszania';
$LANG['user.kolaballowsmtprecipient'] = 'Lista dostępu odbiorców';
$LANG['user.kolaballowsmtpsender'] = 'Lista dostępu nadawców';
$LANG['user.kolabdelegate'] = 'Wydelegowani';
$LANG['user.kolabhomeserver'] = 'Serwer pocztowy';
$LANG['user.kolabinvitationpolicy'] = 'Polityka obsługi zaproszeń';
$LANG['user.l'] = 'Miasto, województwo';
$LANG['user.list'] = 'Lista użytkowników';
$LANG['user.loginshell'] = 'Powłoka';
$LANG['user.mail'] = 'Główny adres email';
$LANG['user.mailalternateaddress'] = 'Zewnętrzne adresy email';
$LANG['user.mailforwardingaddress'] = 'Przekaż pocztę do';
$LANG['user.mailhost'] = 'Serwer pocztowy';
$LANG['user.mailquota'] = 'Quota';
$LANG['user.mailquota.desc'] = 'Pozostaw puste dla braku limitu';
$LANG['user.mobile'] = 'Numer telefonu komórkowego';
$LANG['user.name'] = 'Nazwa';
$LANG['user.norecords'] = 'Nie znaleziono użytkowników';
$LANG['user.nsrole'] = 'Role';
$LANG['user.nsroledn'] = 'Role';
$LANG['user.other'] = 'Inne';
$LANG['user.o'] = 'Organizacja';
$LANG['user.org'] = 'Organizacja';
$LANG['user.orgunit'] = 'Jednostka organizacyjna';
$LANG['user.ou'] = 'Jednostka organizacyjna';
$LANG['user.pager'] = 'Numer pagera';
$LANG['user.password.mismatch'] = 'Hasła do siebie nie pasują!';
$LANG['user.personal'] = 'Osobiste';
$LANG['user.phone'] = 'Numer telefonu';
$LANG['user.postalcode'] = 'Kod pocztowy';
$LANG['user.postbox'] = 'Skrytka pocztowa';
$LANG['user.postcode'] = 'Kod pocztowy';
$LANG['user.preferredlanguage'] = 'Język ojczysty';
$LANG['user.room'] = 'Numer pokoju';
$LANG['user.sn'] = 'Nazwisko';
$LANG['user.street'] = 'Ulica';
$LANG['user.system'] = 'System';
$LANG['user.telephonenumber'] = 'Numer telefonu';
$LANG['user.title'] = 'Tytuł zawodowy';
$LANG['user.type_id'] = 'Typ konta';
$LANG['user.uid'] = 'Unikalna tożsamość (UID)';
$LANG['user.userpassword'] = 'Hasło';
$LANG['user.userpassword2'] = 'Potwierdź hasło';
$LANG['user.uidnumber'] = 'Numer ID użytkownika';

$LANG['welcome'] = 'Witamy w Panelu Zarządzania Serwerem Kolab Groupware';

$LANG['yes'] = 'tak';